Wat je moet weten over privacy en het recht op informatie

Als instelling staat voor ons de privacy en dus het belang van de werknemer/cliënt centraal. Dat houdt in dat we geen rechtstreeks overleg voeren met een werkgever over een werknemer, maar dit met name via de bedrijfsarts van de arbodienst laten verlopen.

In het kader van het medisch beroepsgeheim mogen een verslavingsprofessional en een bedrijfsarts slechts bij nadrukkelijke toestemming door een werknemer informatie aan elkaar óf aan een werkgever verstrekken. Naar elkaar toe kan dat over de medische inhoud gaan, maar naar een werkgever toe nooit. Indien een werknemer zijn of haar goedkeuring heeft gegeven, mag een verslavingsprofessional een werkgever in algemene zin informeren over het behandelproces van een werknemer. En mag een bedrijfsarts op zijn beurt aan de werkgever enkel die informatie geven die voor hem of haar relevant is in verband met het beoordelen van de verzuimbegeleiding en re-integratie. Indien de bedrijfsarts meer informatie wil verstrekken aan de werkgever, gebeurt dit ook alleen met instemming van de zieke werknemer.

Wat valt onder de privacy van de werknemer:

  • diagnostische aspecten: klachten, ervaren problemen, persoonlijkheidsaspecten;
  • inhoudelijke informatie over of vanuit de begeleiding of de behandeling (door de bedrijfsarts zelf of derden);
  • de persoonlijke visie van de werknemer die in vertrouwen wordt geuit.

De werkgever kan informatie krijgen over:

  • het (concreet maken van het) begeleidings- en behandelingsproces;
  • de randvoorwaarden voor het hervatten van het werk.