Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van Rodersana.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Rodersana behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.