Reglementen

Rodersana vindt het belangrijk dat je uitleg krijgt over hoe Rodersana je persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers omgaan met privacygevoelige informatie. 

De huishoudelijk reglementen zijn opgesteld om het bezoek aan Rodersana zo prettig mogelijk te maken. Daar waar mensen met elkaar omgaan, leven en werken, kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.

Een overzicht van de reglementen vind je hieronder. 

Download hier het huishoudelijke reglement kliniek.
Download hier het huishoudelijke reglement ambulant.

Wijzigingen reglement
Rodersana behoudt zich het recht voor haar reglementen van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Wij adviseren je de reglementen regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar