Rodersana Support

Rodersana Support: omdat je het niet alleen hoeft te doen

Verslaving is helaas een ernstige en complexe aandoening. De kans op terugval is daarom altijd aanwezig. Als je dat overkomt, neem je contact op met je (ambulant) behandelaar. Samen met je behandelaar wordt bekeken wat je het beste kunt doen. Meestal is het voortzetten van de ambulante behandeling de beste mogelijkheid, soms kan het verstandig zijn om te kiezen voor een (korte) heropname. Mocht je behandeling al beëindigd zijn, neem dan contact op met ons aanmeldteam als het nodig is, kunnen we de behandeling hervatten. Naast dit alles kun je ook deelnemen aan zelfhulpgroepen. En kun je veel steun ondervinden van de Client Community.

Zelfhulpgroepen: houd je verslaving onder controle

Onze ervaringsdeskundigen kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden om deel te nemen aan zelfhulpgroepen, een belangrijk hulpmiddel om de verslaving duurzaam onder controle te houden. In zelfhulpgroepen vinden lotgenoten langdurig steun bij elkaar, en wordt jouw problematiek erkend en herkend. Een zelfhulpgroep kan ook zorgen voor een nieuwe sociaal netwerk. Er zijn groepen voor (ex-)cliënten, en voor familieleden of naasten.

Rodersana Client Community: hulp voor elkaar

De Client Community is een gemeenschap van en voor (ex-)cliënten van Rodersana. Elkaar helpen en het luisteren naar verhalen van lotgenoten draagt vaak bij aan het eigen herstel. Hoewel de Client Community geen onderdeel is van Rodersana, ondersteunen wij deelname hieraan wel.

Kenmerken van de Client Community zijn:

  • webcommunity en communitybijeenkomsten;
  • vrijblijvende deelname;
  • participatie van ervaringsdeskundigen;
  • ervaringen delen en samen zoeken naar antwoorden op vragen;
  • wederzijds respect als basis.