Wetenschappers ontdekken ‘verslavings-gen’

26 juli 2018

Belgische onderzoekers hebben een gen geïdentificeerd dat een cruciale rol speelt in het ontwikkelen van een cocaïneverslaving. Zij kwamen hierachter na het toedienen van cocaïne aan muizen bij wie ze het gen ‘Maged1’ hebben uitgeschakeld, een gen dat onder andere actief is in tumoren. Muizen zonder Maged1 vertoonden minder dopamine-afgifte na toediening van de cocaïne, en ook na herhaalde toediening werden zij er niet gevoeliger voor. Daarnaast hadden de muizen zonder Maged1 geen behoefte om terug te keren naar de vaste plek waar hen de cocaïne werd gegeven, iets wat verslaafde muizen wel doen.

Lees meer

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar