Wees duidelijk, helder en niet te emotioneel

Het kan lastig zijn om een gesprek aan te gaan een dierbare die verslaafd is.
Toch kunnen we je, vanuit onze ervaring, een paar tips meegeven om te zorgen dat het gesprek wel binnenkomt, maar ook prettig blijft voor beide partijen.

Open het gesprek niet als je boos of verdrietig bent en realiseer je dat de verslaafde zich misschien schuldig voelt, of beschaamt. Het is belangrijk dat je duidelijk en helder communiceert hoeveel last je zelf hebt van het gedrag en zeg eerlijk dat het op deze manier niet langer kan.
Verplaats je in de ander en vertel dat je ziet dat de ander lijdt. Vertel bijvoorbeeld dat het jou pijn doet en dat het je hulpeloos en machteloos maakt.

Pas op voor manipulatie

Als je wilt dat iemand helemaal stopt met zijn verslaving, is er eigenlijk geen ruimte voor onderhandeling. Toch zal de verslaafde wel willen proberen met je te onderhandelen:
“Ik beloof je dat ik zal minderen met gamen. Dat ik alleen op vrijdag snuif. Ik beloof je dat ik alleen nog gok als jij erbij bent. Of; ik drink alleen nog een glas wijn bij het eten.”

Dat zijn natuurlijk mooie beloftes. Maar, zodra je aan deze onderhandeling toegeeft, is de kans op teleurstelling groot. Veel verslaafden lukt het niet om hun gebruik helemaal op eigen houtje terug te schroeven. Laat zo’n gesprek dan ook niet verzanden in een discussies. Dat helpt niet en leidt vaak juist tot meer frustratie.

Maak duidelijke en naleefbare afspraken met elkaar

Als minderen een optie is, is het belangrijk dat je je realiseert dat je als naaste degene bent die duidelijke grenzen moet stellen. Jij bent degene die consequent moet zijn over de afspraken die jullie maken. Iemand met een verslavingsprobleem zal altijd proberen om deze afspraken te bagatelliseren of ze niet na te komen. Vaak heeft iemand met een verslaving ook excuses klaar voor waarom het niet gelukt is.

Richt je op het onderliggende probleem

Een verslaafde is er niet mee geholpen als je gaat ondersteunen in de verslaving. Jij hoeft jouw dierbare niet ziek te melden op werk, excuses te verzinnen of schulden af te lossen. Jij weet waar het probleem eigenlijk zit. Hoe eerder de verslaafde zelf de problemen oplost, hoe eerder duidelijk wordt dat er een serieus probleem speelt. Ook de bereid er iets aan te doen wordt daardoor groter.
Door te faciliteren, bereik je het tegenovergestelde. Je kunt soms het beste loslaten. Dat is niet hard, maar juist liefdevol en met de beste bedoelingen.

In actie komen? Of hulp nodig bij het aangaan van een gesprek?  Rodersana is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-277 3900 of info@rodersana.nl.