Hoe herken je als werkgever een verslaving?

Schaamte, schuldgevoel of ontkenning spelen bij verslaafden een grote rol, waardoor ze het onderwerp niet bespreekbaar durven te maken. Je moet dus vaak afgaan op de signalen die je krijgt om het bestaan van een verslaving te onderkennen. De volgende signalen kunnen een aanwijzing zijn:

  • vaak op maandag, dinsdag en vrijdag afwezig zijn;
  • vaak later op het werk zijn of eerder naar huis gaan;
  • langer ziek blijven;
  • het ontstaan van verstoorde relaties met collega’s;
  • inefficiënt(er) werken;
  • het ontstaan van productiviteitsverlies;
  • meldingen van collega’s of anderen;
  • uiterlijke kenmerken, zoals trillende handen, onder invloed zijn,het krijgen van een onverzorgd uiterlijk,
  • symptomen van een burnout, veelvuldig vermoeid zijn en depressieve gevoelens (NB.: niet iedereen met deze klachten heeft een verslavingsprobleem!)