Voor werkgevers

Over verslaving op de werkvloer

Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs, games en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met problemen van de verslaving op de werkvloer. Het is een zeer onderschat probleem met grote gevolgen voor een organisatie. 10% van de beroepsbevolking heeft verslavingsproblemen, waarvan 5% in code rood zit en dus significant minder functioneert. Denk hierbij niet alleen aan alcohol en drugs maar ook aan medicatie (bron: Trimbos). Verslavingsproblematiek kost bedrijven jaarlijks veel geld. Werknemers die kampen met een verslaving melden zich namelijk vaker ziek en als ze wel aanwezig zijn, presteren ze niet optimaal.

Rodersana helpt werknemers én werkgevers

Onze professionals zijn getraind in het onderkennen én begeleiden van de problematiek rondom verslavingen, zodat elke vorm van verslaving duurzaam onder controle gebracht kan worden. We kennen verschillende soorten behandelingen: een opname traject, detox en een ambulante behandeling. De aanpak richt zich op lichamelijke en psychische factoren, maar ook op de privé- en werkomgeving, gedrag en gewoontes. Heb je als werkgever advies nodig bij het opzetten en implementeren van een middelenbeleid in je bedrijf? Neem dan vooral contact met ons op via 088-277 3900 of info@rodersana.nl. Wij hebben dé experts in huis om je leidinggevenden, HR-professionals en medewerkers te trainen in het herkennen van verslavingsproblemen en hoe daarmee om te gaan.

Wil je weten wat je als werkgever zelf kunt doen? Krijg inzicht in de opties.