Verslaving duurzaam onder controle

Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar respect, privacy, kwaliteit, resultaat en vertrouwen centraal staan. Wetenschappelijk onderbouwde neurobiologische en psychologische behandelprincipes vormen de basis van onze integrale behandelfilosofie.

Onze professionals zijn getraind in het onderkennen én begeleiden van de problematiek rondom verslavingen, zodat elke vorm van verslaving duurzaam onder controle gebracht kan worden. We kennen verschillende soorten behandelingen, van een opname behandel traject, een dagbehandelingstraject tot een ambulante behandeling. De aanpak richt zich op lichamelijke en psychische factoren, maar ook op privé- en werkomgeving, gedrag en gewoontes. Onze aanpak is bewezen succesvol.

Wat kunnen cliënten van ons verwachten:

 • We bieden verslavingszorg op niveau;
 • We zijn 7 dagen per week bereikbaar;
 • We leveren ook maatwerk;
 • We bieden eigen kamers;
 • We beschikken over detoxfaciliteiten;
 • We hebben een uniek naastenprogramma;
 • We bieden een passend nazorgtraject;
 • We beschikken over verschillende nazorglocaties.

Rodersana: kwaliteit gewaarborgd

Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten bij de voor hen geldende beroepsorganisatie en geregistreerd in het BIG-register (voor zover van toepassing). We wisselen onze expertise uit met onze collega’s binnen het netwerk van Zorg van de Zaak. Daarnaast zien we het overbrengen van kennis over verslavingen als een van onze kerntaken, want mede daardoor kunnen zorgprofessionals verslaving in een zo vroeg mogelijk stadium leren herkennen en de juiste behandeling inzetten.

Patiënt met verslaving doorverwijzen

Om een patiënt door te verwijzen voor hulp bij verslaving kunt u gebruik maken van onze handige digitale verwijsbrief, gebruik maken van uw eigen verwijsbrief of uw patiënt verwijzen via ZorgDomein. Na het eerste contact zal direct een intakegesprek worden ingepland.

Verwijzen via ZorgDomein

Aanmeldproces

Gaat het om een ambulante behandeling, dan kan de cliënt veelal terecht op een locatie bij hem of haar in de buurt. Wanneer het gaat om een eventuele opname, dan vindt het gesprek plaats in Amsterdam. Het intakekantoor bevindt zich net buiten de ring, is makkelijk bereikbaar en je kunt gratis voor de deur parkeren!

Hij of zij voert het gesprek – alleen of samen met een naaste – met een (klinisch) psycholoog, psychotherapeut, psychiater of behandelaar. We maken een inventarisatie van de problemen en schatten op basis van de ernst van de problematiek in welke zorg nodig is. Verder geven we informatie over het behandeltraject, sluiten we af met een behandeladvies en maken we concrete vervolgafspraken.

Bij een intakegesprek hebben we verder nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de gegevens van de zorgverzekering (inschrijfnummer/ klantnummer);
 • BSN-gegevens;
 • de verwijsbrief (indien niet digitaal toegestuurd);
 • gegevens van eventuele eerdere behandelingen.

Eerst meer informatie ontvangen?

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar onze kliniek, maar graag eerst meer informatie inwinnen? Dan kunt u contact opnemen met het aanmeldteam in Amsterdam. In het aanmeldteam werken alleen gespecialiseerde mensen die exact op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die Rodersana biedt; alle vormen van verslaving en de bijkomende problematiek; de vergoedingen van de zorgverzekeraars en andere eisen die gesteld worden.

Het aanmeldteam vormt het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over onze dienstverlening, de cliënten op wie wij ons richten en het aanmeldingstraject. Tevens zijn zij een luisterend oor en kunnen zij gericht adviseren.

Zij zijn te bereiken via zorgadvies@rodersana.nl of door te bellen met 088 – 0088 955.

Vragen over uw patiënt?

In geval van een doorverwijzing kunt u altijd direct contact opnemen met de regiebehandelaar of coach van uw patiënt. We zijn 7 dagen per week bereikbaar via 088 – 0088 955 of info@rodersana.nl. Bij het bedrijfsbureau van Rodersana is bekend wie de regiebehandelaar is. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om ons persoonlijk een bezoek te brengen.

Gecertificeerde bijscholing

Onze behandelaren geven gecertificeerde bijscholingen aan huis-, bedrijfs-, en sportartsen, medisch specialisten en andere professionals in de zorg. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten via 088 – 0088 955.