Voor verwijzers

Je wilt een van je cliënten met verslavingsproblematiek doorverwijzen. Alleen: wat is de beste keuze? Wie biedt in jouw specifieke geval de juiste verslavingszorg? Rodersana kan een goede optie zijn.

Rodersana Verslavingszorg: respect, privacy, vertrouwen, kwaliteit en resultaat
Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar respect, privacy, kwaliteit, resultaat en vertrouwen centraal staan. Wetenschappelijk onderbouwde neurobiologische en psychologische behandelprincipes vormen de basis van onze integrale behandelfilosofie. Onze aanpak is bewezen succesvol. We onderscheiden ons op de volgende punten:

  • We bieden verslavingszorg op niveau;
  • We zijn 7 dagen per week bereikbaar;
  • We leveren ook maatwerk;
  • We bieden eigen kamers;
  • We beschikken over detoxfaciliteiten;
  • We hebben een uniek naastenprogramma;
  • We bieden een passend nazorgtraject;
  • We beschikken over een enkele nazorglocaties.

Onze professionals zijn getraind in het onderkennen én begeleiden van de problematiek rondom verslavingen, zodat elke vorm van verslaving duurzaam onder controle gebracht kan worden. We kennen verschillende soorten behandelingen, van een klinisch traject, een dagbehandelingstraject tot een ambulante behandeling. De aanpak richt zich op lichamelijke en psychische factoren, maar ook op privé- en werkomgeving, gedrag en gewoontes.

Wie kunnen bij Rodersana terecht?
We richten ons met name op mensen met verslavings- en doseringsproblematiek die niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg. Denk aan ondernemers, leraren, medisch personeel, veteranen, politieagenten of juridisch specialisten.

Rodersana: kwaliteit gewaarborgd
Onze professionals van zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten bij de voor hen geldende beroepsorganisatie en geregistreerd in het BIG-register (voor zover van toepassing). We wisselen onze expertise uit met onze collega’s binnen het netwerk van Zorg van de Zaak. Daarnaast zien we het overbrengen van kennis over verslavingen als een van onze kerntaken, want mede daardoor kunnen zorgprofessionals verslaving in een zo vroeg mogelijk stadium leren herkennen en de juiste behandeling inzetten. Onze behandelaren geven gecertificeerde bijscholingen aan huis-, bedrijfs-, en sportartsen, medisch specialisten en andere professionals in de zorg. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten via 088 – 0088 955.