Reglementen

Klachtenreglement
Op deze pagina lees je meer over het klachtenreglement van Rodersana.

Huishoudelijk reglement
De huishoudelijk reglementen zijn opgesteld om het bezoek aan Rodersana zo prettig mogelijk te maken. Daar waar mensen met elkaar omgaan, leven en werken, kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.

Hieronder vind je de twee verschillende huishoudelijk reglementen die Rodersana kent.
– Download hier het huishoudelijke reglement kliniek.
– Download hier het huishoudelijke reglement ambulant.

Wijzigingen reglement
Rodersana behoudt zich het recht voor haar reglementen van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.