Wat zijn de gevolgen van een verslaving?

Als een werknemer verslaafd is, dan heeft dat ook gevolgen voor hoe ze hun werk doen. Vaak is er sprake van:

  • frequent verzuim: werknemers met een (alcohol)verslaving verzuimen vaak meer. Het kort frequent verzuim is 2 tot 6 keer zo hoog;
  • productiviteitverlies: werknemers laten vaak een verminderde productiviteit van zo’n 20% zien, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ze maken meer fouten en verzetten minder werk;
  • bedrijfsongevallen: werknemers met een (alcohol)verslaving zijn vaker betrokken bij een bedrijfsongeval. In 10 tot 30% van alle bedrijfsongevallen speelt verslaving een rol;
  • veiligheidsrisico’s: alcohol en drugs kunnen lang nawerken. Als een werknemer onder invloed bijvoorbeeld machines bedient of aan het verkeer deelneemt, dan heeft dit direct gevolgen voor de veiligheid.

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar