Hoe Rodersana jou als werkgever kan helpen

Afhankelijk van de aard en ernst van de verslaving van je werknemer, kan gekozen worden voor één van de onderstaande trajecten. 

1. Lifestylecoach: bij dreigende verslaving
Krijg je signalen die erop wijzen dat je werknemer moeizaam functioneert, maar zijn hiervoor niet meteen redenen aan te wijzen? Dan kan het zijn dat er sprake is van een (dreigende) verslaving. Het inzetten van een lifestylecoach is dan een optie. Het gaat hier om een kortdurend traject in een van onze poliklinieken en bestaat uit:

  • een intake en onderzoek;
  • het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak;
  • lifestylecoaching en psycho-educatie;
  • het opstellen van een noodplan om terugval te voorkomen;
  • de Rodersana Client Community: terugvalpreventie met ervaringsdeskundigen in groepsverband.

Tijdens de behandeling kan, naast de reguliere contactmogelijkheden, ook gebruik worden gemaakt van e-health: onze professionals en jouw werknemer communiceren online met elkaar in een beveiligde omgeving.

2. Verslavingszorg: bij alcohol-, drugs- en medicijnverslaving
We bieden klinische en ambulante behandelingen, of een combinatie daarvan. Verschillende professionals werken nauw samen met je werknemer aan het beste en snelste resultaat en bieden hulp in ieder stadium van de verslaving. Op basis van een intakegesprek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat opname in onze verslavingskliniek noodzakelijk blijft (duur: maximaal 5 weken). De focus ligt op het realiseren van een verandering in leefstijl. De nieuwe omgeving, waar verslaafden zich thuis voelen, maakt het mede mogelijk patronen te doorbreken. We besteden tijdens elke behandeling bovendien veel aandacht aan de sociale omgeving van de verslaafde. Een langdurig ambulant vervolgtraject om terugval te voorkomen en een intensief familieprogramma maken deel uit van de behandeling.

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar