Partners

Co-eur is een gespecialiseerd kennis- en expertisecentrum voor obesitas en eetstoornissen dat zich richt op zowel de multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten, als op het wetenschappelijk onderzoek daarvan.

We helpen mensen met (ernstig) overgewicht om hun eetstoornis aan te pakken. Met onze unieke multidisciplinaire behandeling op maat bieden wij een structurele oplossing voor het gewichtsprobleem, de eerste stap naar een gezonder en gelukkiger leven!

Onderzoek gebeurt zowel tijdens als na het behandeltraject om de effecten op langere termijn te meten. Door eetstoornissen veelvuldig aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen kunnen eetstoornissen met (ernstig) overgewicht in de toekomst nog effectiever worden behandeld of zelfs preventief worden aangepakt.

 

Ready For Change is een instelling voor ambulante verslavingszorg die is opgericht uit het idealisme om degene die kampt met een verslaving een veilige omgeving te bieden waar behandeling geboden wordt die gericht is op abstinentie en herstel. We helpen verslaafden en hun dierbaren om de patronen waarin ze vastzitten te doorbreken, door hen zoveel mogelijk effectief bewezen handvatten aan te reiken die aansluiten bij hun specifieke hulpvraag. Dit vanuit de visie: leren omgaan met verslavingsproblematiek is mogelijk voor iedereen.

Ons team heeft ruime ervaring met de behandeling van afhankelijkheid van middelen en medicatie maar ook seksueel obsessief gedrag en gok- en gameverslaving. Uit onze resultaten, die wij zorgvuldig monitoren, blijkt dat wij een groot slagingspercentage hebben en zeer positief beoordeeld worden door onze cliënten.

 

Sitagre is een medisch expertisecentrum op het gebied van psyche en gezondheid, dat gespecialiseerd is in het beoordelen van mensen die als gevolg van psychische klachten worden belemmerd in hun functioneren en daardoor dreigen uit te vallen of zelfs al arbeidsongeschikt zijn geworden.

Onze medische screenings, diagnostische onderzoeken en second opinions bieden ondersteuning bij de keuze van de juiste interventie. Aandacht voor een gezonde leefstijl maakt hier integraal onderdeel van uit. Zo nodig en desgewenst verzorgen wij tevens de toeleiding naar goede hulp of behandeling.

Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen wij een voorspoedig herstel. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

Sitagre is géén behandelinstelling en werkt alleen in opdracht van arbodiensten, werkgevers, verzekeraars en het UWV.

 

 

Bij Help! Mijn dierbare is verslaafd! staan naasten van verslaafden centraal. Of het nu gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. De gevolgen voor de omgeving zijn vaak grotendeels hetzelfde. Mensen met iemand in hun directe omgeving die verslaafd is en die behoefte aan ondersteuning hebben kunnen terecht bij Verslaafd aan Jou.

Ons hulpaanbod bestaat uit o.a. telefonisch en online advies, workshops en open dagen. Maar ook uit persoonlijke begeleiding in de vorm van individuele gesprekken in combinatie met een onlineprogramma.

 

vitaalpunt_logoRGB Vitaalpunt is een behandelcentrum voor geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in Amsterdam en in Rotterdam. Wij brengen mensen letterlijk en figuurlijk in beweging en behandelen diverse psychische en fysieke klachten.

We geloven in een multidisciplinaire aanpak waarbij we Praten én Bewegen combineren. Onze benadering is fris en wakker.

 

 logo-be-responsible1Be-Responsible helpt organisaties met alcohol- en drugsvrij werken. Het eigen preventie product ‘De Alcohol- en drugsvrije werkvloer’ is succesvol geïmplementeerd bij vele organisaties en inmiddels opgenomen in de database ‘Loket gezond leven’ van het RIVM.

Veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid zijn kernwoorden in onze aanpak. Alle medewerkers worden medeverantwoordelijk.