Kwaliteitswaarborg

Rodersana: kwaliteit gewaarborgd
Kwalitatief goede zorg bieden is voor ons vanzelfsprekend. Dat we HKZ-gecertificeerd zijn bevestigt dit: een onafhankelijke, externe certificeerder heeft vastgesteld dat we voldoen aan landelijk vastgestelde normen en kwaliteitseisen. Doordat dit jaarlijks opnieuw wordt getoetst waarborgen we dat we continu werken aan bewaking en verbetering van de kwaliteit.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg vinden wij het zorgvuldig omgaan met de privacy van onze cliënten. Om die reden voeren wij op regelmatige basis privacy impact assessments uit, om ervoor te zorgen dat deze privacy gewaarborgd blijft.

Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten bij de voor hen geldende beroepsorganisatie en geregistreerd in het BIG-register (voor zover van toepassing). We wisselen onze expertise uit met onze collega’s binnen het netwerk van Zorg van de Zaak.

Daarnaast zien we het overbrengen van kennis over verslavingen als een van onze kerntaken, want mede daardoor kunnen zorgprofessionals verslaving in een zo vroeg mogelijk stadium leren herkennen en de juiste behandeling inzetten. Onze behandelaren geven gecertificeerde bijscholingen aan huis-, bedrijfs-, en sportartsen, medisch specialisten en andere professionals in de zorg. Neem hiervoor contact op met Rolf Swens (verslavingsarts) via 088 – 0088 954.

Bekijk hier het Kwaliteitsstatuut van Rodersana.

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar