Kwaliteitswaarborg

Rodersana: kwaliteit gewaarborgd

Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten bij de voor hen geldende beroepsorganisatie en geregistreerd in het BIG-register (voor zover van toepassing). Dit voor een continue kwaliteitswaarborg.

HKZ certificaat

Rodersana is HKZ-gecertificeerd en beschikt tevens over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Dat is hier te downloaden.

Het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan dat een organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de dienstverlening. Het keurmerk is onafhankelijk en betrouwbaar. HKZ maakt aan klanten zichtbaar dat Rodersana intern de zaken goed op orde heeft, dat we kwaliteit van zorg hoog in het vaandel hebben staan en dat we voortdurend werken om onze zorg- en dienstverlening nog beter te maken.

Kwaliteitswaarborg: delen van kennis

We wisselen onze expertise uit met onze collega’s binnen het netwerk van Zorg van de Zaak. Daarnaast zien we het overbrengen van kennis over verslavingen als een van onze kerntaken, want mede daardoor kunnen zorgprofessionals verslaving in een zo vroeg mogelijk stadium leren herkennen en de juiste behandeling inzetten. Onze behandelaren geven gecertificeerde bijscholingen aan huis-, bedrijfs-, en sportartsen, medisch specialisten en andere professionals in de zorg. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten via 088 – 0088 955.