Cliënttevredenheid

We krijgen mooie cijfers van onze cliënten

Bij afronding van de behandeling doen we onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten over de behandeling die ze hebben ondergaan in de verslavingskliniek in Oirschot of een van onze ambulante behandellocaties. Tevredenheid is namelijk ook een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van een behandeling.

Enkele cijfers uit ons laatste onderzoek:

  • rapportcijfer van 9.2 voor de behandeling;
  • 97,3 % zou de kliniek aanbevelen bij anderen;
  • 92,3 % vindt de behandeling de juiste aanpak voor de klachten;
  • 75,4 % gaat veel beter met de klachten om dan 12 maanden geleden.

Dit onderzoek helpt ons waar nodig de verbeterpunten van de behandeling te bepalen. Het vormt deels de basis voor ons beleid. Het onderzoek maakt gebruik van de Consumer Quality Index (CQ-index) van het Trimbos Instituut en bestaat uit een aantal clusters: bereikbaarheid en informatievoorziening, deskundigheid van de behandelaren, de effectiviteit van de behandeling, inspraak en keuzevrijheid, de kwaliteit en veiligheid van de kliniek, het aanbod van activiteiten, en de wijze waarop nazorg is geregeld. Ook wordt een eindoordeel gevraagd in de vorm van een rapportcijfer en of men de instelling zou aanbevelen aan anderen.

Persoonlijke ervaringen van cliënten en familie lees je hier.