Sociale druggebruiker resistent tegen waarschuwingen

Campagnes die waarschuwen tegen drugsgebruik missen hun doel. Dat komt omdat de sociale drugsgebruiker zich niet tot de doelgroep rekent, aldus de Australische hoogleraar David Plummer. Veel campagnes richten zich volgens hem op de ontspoorde gebruiker die aan lager wal raakt. Hij ontdekte dat veel drugsgebruikers hun drugs vooral gebruiken in een sociale omgeving, bijvoorbeeld op feesten. In deze omgeving worden gevaren genuanceerd en de voordelen uitgelicht, zoals betere prestaties. De sociale drugsgebruikers zijn er verder van overtuigd dat ze het gebruik van de middelen prima in de hand hebben. Lees meer