Nieuwe leden cliëntenraad gezocht

Wat is de cliëntenraad?
De cliëntenraad functioneert als zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Een cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne. Maar ook mogen ze adviseren over bijvoorbeeld fusies, reorganisaties en beleid binnen Rodersana. Bij belangrijke veranderingen binnen Rodersana moet het bestuur de cliëntenraad om advies vragen. Daarnaast mag de cliëntenraad ook het bestuur ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld om zelf verbeterpunten aan te kaarten.

Wie is de cliëntenraad
In de cliëntenraad van Rodersana zitten cliënten en ex-cliënten. De cliëntenraad dient een goede vertegenwoordiging te zijn van de verschillende betrokken partijen, dit omdat het een gesprekspartner en adviseur van de Raad van Bestuur van Rodersana is. Ter versterking van de cliëntenraad zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Profielschets cliëntenraad Rodersana

Algemeen
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg en in de zorg aan cliënten van Rodersana in het bijzonder;
 • bekend zijn met Rodersana als cliënt klinisch of ambulant;
 • in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van Rodersana;
 • bereid zijn om een aantal uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad,
 • zoals vergaderen, het onderhouden van contacten,
 • het voorbereiden van adviezen.

Vaardigheden
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
 • beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
 • te opereren in teamverband;
 • om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen.

Daarnaast wordt verwacht dat zij:

 • doorzettingsvermogen hebben;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Eigenschappen
Ook kunnen bepaalde eigenschappen gewenst zijn, zoals:

 • een kritische, positieve, open houding hebben;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • in staat zijn tactvol en standvastig op te treden

We hebben je veel te bieden
Als lid van de cliëntenraad heb je dus een belangrijke stem als het gaat om het behartigen van de belangen van clienten binnen Rodersana. Het is een functie op vrijwillige basis waarbij je de voldoening haalt uit het kunnen adviseren aan onze directie bijvoorbeeld over hoe je de zorg beter kunt inrichten.

Praktische informatie
Voor informatie kun je contact opnemen met Morris van Dijk, te bereiken via 088-2773900. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op een nader te bepalen datum en tijdstip.

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan vóór 15 september via morris.van.dijk@rodersana.nl