GHB-verslaving

De drug GHB (gamma-hydroxy-butyraat) wordt vooral gebruikt in het uitgangsleven door jonge mensen. GHB is ook bekend als gewild partydrug en wordt niet zelden in verband gebracht met verkrachting (rapedrug). Het heeft een verdovende werking op het centrale zenuwstelsel (zoals bij alcohol) en GHB is geen oppeppende drug (zoals XTC of cocaïne).

GHB-gebruik geeft een vrolijk, kalm en ontspannen gevoel. Het maakt opgewekt en versoepelt de omgang met anderen. GHB neemt ook de remmingen en angsten weg. Het verhoogt de seksuele lust en je kunt de seks langer volhouden.

Gevolgen GHB-verslaving

Het grootste probleem bij GHB is dat het moeilijk te doseren is en vaak mis gaat. Je neemt snel te veel.

  • Een klein beetje te veel veroorzaakt al een overdosis met als gevolg bewusteloosheid, geheugenverlies, coma en/of ernstige ademhalingsproblemen;
  • Dit laatste in combinatie met braken kan tot verstikking leiden;
  • Het reactie- en coördinatievermogen is na GHB-gebruik nog uren lang verstoord;
  • Verder zijn de onthoudingsverschijnselen: slaapstoornissen, gespannenheid, angstklachten, spierpijn en depressieve gevoelens.

Behandeling GHB-verslaving

Verslaving aan GHB is het afgelopen decennium een sterk groeiend medisch- en maatschappelijk probleem. Duidelijk is geworden dat de medische risico’s die optreden tijdens de ontwenning van GHB lange tijd is onderschat.

Rodersana vindt dat een GHB detoxificatie uit oogpunt van patiëntveiligheid op gespecialiseerde afdelingen moet plaatsvinden die voorzieningen hebben waarmee patiënten continue geobserveerd kunnen worden. Gezien de kleinschaligheid van onze kliniek is het niet mogelijk om dergelijke intensieve zorg op een doelmatige en medisch verantwoorde wijze te kunnen organiseren.


Contact met één van onze deskundigen?

Uiteraard mag je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 088 – 0088 955. Vanzelfsprekend blijft dit gesprek vertrouwelijk en ben je verder tot niets verplicht.