Bezoek ontvangen

Over het ontvangen van bezoek
Wanneer onze cliënten in de kliniek verblijven, is het mogelijk om in het weekend van 14.15 tot 17.00 uur bezoek te ontvangen. Dit gebeurt in overleg met de regiebehandelaar. Er mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt langskomen.

Soms kan het zijn dat familie en cliënten juist eerst wat afstand van elkaar willen nemen: niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de naasten is de opnameperiode ook een tijd van bezinning. Het is voor onze hulpverleners ook het moment bij uitstek om aan beide partijen ondersteuning te bieden als het gaat om: hoe gaan wij in de toekomst met elkaar verder?

Vanwege de privacy van onze cliënten is het van belang dat wij vooraf weten wie er op bezoek komen, of wie er kan bellen.

Onze cliënten beschikken overigens over een eigen telefoon.

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar