Nazorg

Nazorg: essentieel voor het slagen van je behandeling

Het behandeltraject van een verslaving is langdurig. Na afloop van jouw behandeling voel je je vaak herboren. Toch zullen er ook weer momenten van stress de kop opsteken, waardoor je te maken kunt krijgen met terugval. Tijdens de behandeling leren we je hoe je terugval kunt voorkomen. Dit doen wij door middel van onze terugvalpreventiesessies. Hierin leer je:

  • risicosituaties (triggers) herkennen;
  • technieken om terugval te voorkomen;
  • met beeldtelefonie en sms terugvalmomenten te onderdrukken en de behandeling voort te zetten.

Ook tijdens de nazorg is er voortdurend aandacht voor terugvalpreventie en de belangrijke rol van contact met anderen in herstel hierin.

Welke rol kunnen je naasten vervullen?

Een verslaving heeft iemand nooit alleen. Daarom betrekken we de mensen die dichtbij je staan zoveel mogelijk bij de behandeling, omdat zij een cruciale rol spelen in het herstelproces. Zo leren we naasten bij terugval wat ze moeten doen, waardoor negatieve gevolgen voor hun dierbare beperkt blijven. Gedurende het behandelproces worden ze al bij individuele of groepssessies betrokken, en besteden we aandacht aan zaken als:

  • hoe kun je ondersteuning geven;
  • waar kun je terugval aan herkennen;
  • hoe stel je grenzen;
  • hoe kun je zo snel en effectief mogelijk ingrijpen;
  • wat voor begeleiding is nodig om de studie weer op te pakken of het werk te hervatten?

Hier vind je meer informatie over het aanbod van Rodersana voor naasten.

Ons nazorgtraject

Ons nazorgtraject draagt duurzaam bij aan de effectiviteit van onze behandelingen en vindt plaats op onze ambulante zorglocaties. Bel voor meer informatie met 088-277 3900 of vul een terugbelverzoek in. Je kunt ook direct een intakegesprek aanvragen.