Methodiek

We zijn er van overtuigd dat niemand er voor kiest om gevangen te raken in een ver­slaving. Iedereen wil een zinvol en volwaardig leven. Waarin je kunt zijn wie je wilt zijn en kunt doen wat je wilt doen. Verslaving maakt dat onmogelijk. Onze behandelmethode richt zich op een nieuwe levensinvulling zonder verslaving.

De filosofie achter onze behandelmethode

Als je lichaam en je  geest worden beheerst door het middelengebruik, ga je steeds vaker gedrag vertonen waar je zelf niet achter kunt staan. Je raakt het contact kwijt met je eigen gevoelens, je principes en je geweten. Je raakt de controle kwijt over je  leven en je  gedrag. Mede daardoor wordt het ook steeds moeilijker om nog goed te functioneren in werk, gezin of relatie. De schade door de verslaving treft daardoor niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Langzaam maar zeker groeit de afstand naar de mensen om je heen. Niet omdat je dat wilt, niet omdat het je niet meer uitmaakt, maar simpelweg omdat het middel de macht over je  gedrag heeft overgenomen.

Herstel van verslaving

Herstel van verslaving betekent herstel van verbinding, verbinding met jezelf en verbinding met de mensen om je heen. Weer worden wie je bent, weer worden wie je wilt zijn. Op de eerste plaats moet je natuurlijk leren hoe je om moet gaan met je verslaving. Hoe zorg je dat je op moeilijke momenten niet meer terugvalt in gebruik.

Minstens zo belangrijk is om ook weer verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag, je leven en je omgeving. Waar verlang je naar, wat zou je willen veranderen, wat is er nodig om weer een zinvol en volwaardig leven te krijgen?  Wat is er nodig om zonder middelen  weer verder te kunnen met het leven dat jij wilt leiden?

Herhaalde blootstelling van je hersenen aan een verslavend middel leidt tot uitgebreide en diepgaande veranderingen in die hersenen. Het belangrijkste symptoom daarvan is: het steeds weer terugkerende verlangen naar drugs of alcohol, zelfs na jaren van onthouding.

Passende behandeling voor jou

Op grond van deze wetenschappelijke inzichten hebben wij een effectieve behandelmethode ontwikkeld, die zoveel mogelijk op jou wordt afgestemd. We maken, samen met jou en je naasten, een goede keuze. Een behandeling duurt enkele maanden. We weten uit ervaring dat die tijd nodig is om je verslaving duurzaam onder controle te krijgen. Je doorloopt daarbij verschillende fases: detox behandeling en leefstijlverandering, stabilisatie en nazorg.

Voor het slagen van je behandeling gaan we als volgt te werk:

 • we leggen de drempel laag, bij ons krijg je niet te maken met ingewikkelde procedures, indicatiecommissies of een telefoon die niet wordt opgenomen;
 • we gaan respectvol met elkaar om;
 • we komen zo snel mogelijk in actie: binnen 48 uur spreken we met je, je krijgt altijd direct antwoord op je vragen en de behandeling start zo snel mogelijk;
 • gezamenlijk overleg is essentieel: de behandeling wordt continu afgestemd op wie jij bent;
 • als het enigszins mogelijk is proberen wij de behandeling bij voorkeur ambulant te houden.

Behandelmethode in de praktijk

Onze behandeling bestaat zowel uit individuele gesprekken als groepen. De gesprekken gaan over het voorkomen van terugval in gebruik. We bespreken ook wat er in jouw gedrag en in jouw leven moet veranderen om weer te worden wie jij wilt zijn. We kijken daarbij naar alle levensgebieden: werk, relaties, gezondheid, familie, vrienden, vrije tijd etc.

Geen 12-stappenmethode

We graven niet in het verleden en we zijn ook geen 12-stappen kliniek. We focussen op jouw gedragsverandering in het hier en nu en op jouw doelen voor de toekomst. Daarbij maken we gebruik van methodes waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze werkzaam zijn bij de behandeling van verslavingsproblematiek en gedragsverandering. Je moet daarbij onder andere denken aan Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness, Acceptance en Commitment Therapie, Systeemtherapie en Groepstherapie.

Hoe je je leefstijl kunt veranderen

 • Zorg voor minder spanning
  Veel verslavingsvormen zijn stress gerelateerd. Tijdens de behandeling leren we je nieuwe manieren om met stress om te gaan. Zo krijg je uiteindelijk zelfstandig controle over jouw verslavingsprobleem (we leren je ‘copingstrategieën’).
 • Werk aan je conditie
  Werken aan je fysieke conditie is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het neurobiologisch evenwicht. Verbetering van leefstijl leidt namelijk niet alleen tot een verminderd contact met triggers verbonden aan het verslavend middel, maar draagt ook bij aan een groter gevoel van tevredenheid over je leven. Denk hierbij aan gezonde voeding en beweging.
 • Denk na over zingeving
  Vanuit spiritueel oogpunt gaat verslavingsproblematiek steeds gepaard met een intens gevoel van leegheid, demoralisatie en verlies van eigenwaarde: je voelt je een ‘slecht mens’ en je vindt het lastig je leven zin te geven. Om daar wat aan te doen, geven we aandacht aan de volgende aspecten:

  • het aanpassen van je professionele ambities;
  • het aanpassen van (vrijetijds)activiteiten, gekoppeld aan jouw verslavingsgedrag;
  • het relativeren van het belang van materiële weelde;
  • het aanpassen van je voedingsgewoontes;
  • het herontdekken van (vrijetijds)activiteiten, die de dimensie van het genot en de roes overstijgen;
  • het opnieuw invullen van een positief doel in jouw leven;
  • het herstellen van de emotionele banden met je naasten.