Methodiek

De filosofie achter onze behandelingen

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat herhaalde blootstelling van je hersenen aan een verslavend middel leidt tot uitgebreide en diepgaande veranderingen in die hersenen. Het belangrijkste symptoom daarvan is: het steeds weer terugkerende verlangen naar drugs of alcohol, zelfs na jaren van onthouding.

Op grond van deze wetenschappelijke inzichten hebben wij een effectieve behandelmethode ontwikkeld, die zoveel mogelijk op jou wordt afgestemd. We maken, samen met jou en je naasten, een keuze uit: ambulante zorg of het volgen van een klinisch traject. Een behandeling duurt enkele maanden. We weten uit ervaring dat die tijd nodig is om je verslaving duurzaam onder controle te krijgen. Je doorloopt daarbij drie fases: detoxbehandeling en leefstijlverandering, stabilisatie en nazorg.

Hoe we aan het werk gaan: methodiek

Ons gezamenlijke doel is natuurlijk ervoor te zorgen dat je behandeling slaagt. We gaan als volgt te werk:

 • we leggen de drempel laag, bij ons krijg je niet te maken met ingewikkelde procedures, indicatiecommissies of een telefoon die niet wordt opgenomen;
 • we gaan respectvol met elkaar om;
 • we komen zo snel mogelijk in actie: binnen 48 uur spreken we met je, je krijgt altijd direct antwoord op je vragen en de behandeling start zo snel mogelijk;
 • gezamenlijk overleg is essentieel: de behandeling wordt continu afgestemd op wie jij bent;
 • als het enigszins mogelijk is proberen wij de behandeling bij voorkeur ambulant te houden.

Hoe je je leefstijl kunt veranderen

 • Zorg voor minder spanning
  Veel verslavingsvormen zijn stress gerelateerd. Tijdens de behandeling leren we je nieuwe manieren om met stress om te gaan. Zo krijg je uiteindelijk zelfstandig controle over jouw verslavingsprobleem (we leren je ‘copingstrategieën’).
 • Werk aan je conditie
  Werken aan je fysieke conditie is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het neurobiologisch evenwicht. Verbetering van leefstijl leidt namelijk niet alleen tot een verminderd contact met triggers verbonden aan het verslavend middel, maar draagt ook bij aan een groter gevoel van tevredenheid over je leven. Denk hierbij aan gezonde voeding en beweging.
 • Denk na over zingeving
  Vanuit spiritueel oogpunt gaat verslavingsproblematiek steeds gepaard met een intens gevoel van leegheid, demoralisatie en verlies van eigenwaarde: je voelt je een ‘slecht mens’ en je vindt het lastig je leven zin te geven. Om daar wat aan te doen, geven we aandacht aan de volgende aspecten:

  • het aanpassen van je professionele ambities;
  • het aanpassen van (vrijetijds)activiteiten, gekoppeld aan jouw verslavingsgedrag;
  • het relativeren van het belang van materiële weelde;
  • het aanpassen van je voedingsgewoontes;
  • het herontdekken van (vrijetijds)activiteiten, die de dimensie van het genot en de roes overstijgen;
  • het opnieuw invullen van een positief doel in jouw leven;
  • het herstellen van de emotionele banden met je naasten.