Methodiek

De filosofie achter onze behandelingen
Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld, dat herhaalde blootstelling van je hersenen aan een verslavend middel leidt tot uitgebreide en diepgaande veranderingen in die hersenen. Het belangrijkste symptoom daarvan is: het steeds weer terugkerende verlangen naar drugs of alcohol, zelfs na jaren van onthouding.

Op grond van deze wetenschappelijke inzichten hebben wij een effectieve behandelmethode ontwikkeld, die zoveel mogelijk op jou wordt afgestemd. We maken, samen met jou en je naasten, een keuze uit: ambulante zorg, het ondergaan van een dagbehandeling, of het volgen van een klinisch traject. Een behandeling duurt gemiddeld een tot twee jaar: we weten uit ervaring dat die tijd nodig is om je verslaving duurzaam onder controle te krijgen. Je doorloopt daarbij drie fases: detoxbehandeling en leefstijlverandering, stabilisatie en nazorg. 

Hoe we aan het werk gaan
Ons gezamenlijke doel is natuurlijk ervoor te zorgen dat je behandeling slaagt. We gaan als volgt te werk:

 • we leggen de drempel laag, bij ons krijg je niet te maken met ingewikkelde procedures, indicatiecommissies, wachtlijsten of een telefoon die niet wordt opgenomen;
 • we gaan respectvol met elkaar om;
 • we komen snel in actie: zo spoedig mogelijk maar sowieso binnen 5 werkdagen hebben we een intakegesprek met je, je krijgt altijd direct antwoord op je vragen;
 • gezamenlijk overleg is essentieel: de behandeling wordt continu afgestemd op wie jij bent;
 • we proberen de behandeling bij voorkeur ambulant te houden.

Hoe je je leefstijl kunt veranderen

Zorg voor minder spanning
Veel verslavingsvormen zijn stressgerelateerd. Tijdens de behandeling leren we je nieuwe manieren om met stress om te gaan. Zo krijg je uiteindelijk zelfstandig controle over jouw verslavingsprobleem (we leren je ‘copingstrategieën’).

Werk aan je conditie
Werken aan je fysieke conditie is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het neurobiologisch evenwicht. Verbetering van leefstijl leidt namelijk niet alleen tot een verminderd contact met triggers verbonden aan het verslavend middel, maar draagt ook bij aan een groter gevoel van tevredenheid over je leven.

Denk na over zingeving
Vanuit spiritueel oogpunt gaat verslavingsproblematiek steeds gepaard met een intens gevoel van leegheid, demoralisatie en verlies van eigenwaarde: je voelt je een ‘slecht mens’ en je vindt het lastig je leven zin te geven. Om daar wat aan te doen, geven we aandacht aan de volgende aspecten:

 • het aanpassen van je professionele ambities;
 • het aanpassen van (vrijetijds)activiteiten, gekoppeld aan jouw verslavingsgedrag;
 • het relativeren van het belang van materiële weelde;
 • het aanpassen van je voedingsgewoontes;
 • het herontdekken van (vrijetijds)activiteiten, die de dimensie van het genot en de roes overstijgen;
 • het opnieuw invullen van een positief doel in jouw leven;
 • het herstellen van de emotionele banden met je naasten.

088 - 0088 955Wij zijn 24/7 bereikbaar